Covid-19 provtagning för företag

MACC SCANDINAVIA

Drive-in provtagning

Covid-19 antigen & antikroppsprov

Provtagning för Företag

Covid-19-screening och symptomprovtagning

Vi på MACC Scandinavia hjälper ert företag vid både pågående utbrott av covid-19 och med förebyggande åtgärder. Genom att vid samma tillfälle testa för infektion med både antigen- och antikroppstest ger våra screeningar en samlad bild över smittoläget i organisationen. För så lite som en procent av en månadslönekostnad får ni en överblick som både bidrar positivt till personalens hälsa och motverkar kostnader för sjukfrånvaro och produktionsstopp.

 

Vi erbjuder storskalig COVID-19 antigen- och antikroppsprovtagning med validerade snabbtester i era egna lokaler. Vid ett eventuellt utbrott av COVID-19 kan våra tester snabbt ge en indikation på hur många som har smittats. 

 

Vår sjukvårdspersonal kartlägger utöver själva testningen även övriga symptom hos personalen och mäter alltid temperaturen på dig som testas. När någon testar positivt på antigensnabbtestet gör vi automatiskt en anmälan enligt smittskyddslagen till berörda myndigheter.

 

Ladda ned vårt testkoncept

 

Vi har med mycket goda omdömen genomfört provtagning hos ett flertal organisationer där distansarbete inte är möjligt, detta gäller bland annat företag med verksamhet inom produktion och detaljhandel. Vi hjälper även er som skall genomföra möten, utbildningar eller liknande sammankomster där folk behöver känna sig trygga tillsammans.

 

Våra snabbtester kommer från Abbott och våra PCR tester kommer från TATAA Biocenter AB och Dynamic Code, laboratorier godkända av Folkhälsomyndigheten. Vårt antigentest är detsamma som Region Skåne använder, som var en av de första regionerna i landet att använda detta.

Trycket på att få hjälp med testning är stort och vi jobbar efter ”först till kvarn” metoden så vänta inte med att beställa provtagning.

Beställning

Maila till info@maccab.se eller ringer 020 – 24 7 112 vid akuta ärenden. Akut testning utförs normalt inom 24 timmar och kostar från 1 990 kr (ex moms).

N

020 – 24 7 112

Kontakta oss

 

 

Personuppgiftspolicy

12 + 12 =

Fyll i svaret för att visa att du inte är en robot

Vanliga frågor

Här besvarar vi  de vanligaste frågorna kring vår provtagning.

Kan jag testa mig hos er om jag har symptom?

Ja, även du som har symptom för pågående infektion är välkommen till oss! Meddela oss i samband med bokning om du har symptom.

Hur lång tid tar det att få svar på ett snabbtest?

Våra snabbtest ger dig svar inom 15-20 minuter!

Hur säkra är resultaten från testet?

Positiva resultat från antigentester är mycket exakta. Diagnostisk känslighet är högre än 98% (ct-värde: ≤ 33) och diagnosspecificiteten är > 99%. Även om du testar negativt är det mycket viktigt att du fortsätter följa myndigheternas rekommendationer.

Hur långt innan min resa behöver jag testa mig för att hinna få svar innan jag åker?

Med våra PCR-tester för reseintyg får du svar och intyg inom 48 timmar efter utförd provtagning. Med våra snabbtester för reseintyg får du svar inom 15-20 minuter.

Vilket reseintyg behöver jag?

Beroende på vilket land du reser till kan du behöva reseintyg baserat rt-PCR test, Antigen snabbtest och/eller ”Fit for Travel” intyg. Du måste själv kontrollera med landet du skall resa till vilket intyg som krävs. Lokala myndigheter ändrar sina regler över en natt och vi kan omöjligen hålla koll på aktuella regler för enskilda länder.

Var kan jag hitta information om vilka intyg som gäller för olika länder?

Är era intyg godkända för inresa i alla länder?

Ja, vi håller oss alltid uppdaterade om vilka krav som finns på de tester vi använder för att utfärda intygen.

Vem analyserar era PCR test?

De som analyserar proverna är TATAA Biocenter i Göteborg. Ett ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025 som samarbetar med Folkhälsomyndigheten, EU och regionerna.

Vilket PCR test utför ert lab?

TATAA Biocenter utför RT-qPCR test med TATAA GrandPerformance SARS-CoV-2 Detection kit (CE-IVD) med LightCycler® 480 System (Roche).

Är mitt reseintyg signerat av läkare?

Ja, våra reseintyg baserat på PCR-test är granskade och signerade av legitimerad läkare. Våra reseintyg baserat på antigentest är granskade och signerade av legitimerad sjuksköterska.

Vilken utbildning har personalen som utför testerna?

Våra tester utförs av legitimerade sjuksköterskor samt undersköterskor och det finns alltid sjuksköterska tillgänglig för rådgivning vid positivt testsvar. Vi är registrerade vårdgivare och har medicinskt ansvarig läkare med specialisering inom akutsjukvård.

Vart kan jag se mer om hur provtagningen går till?

Du kan se mer om hur antigentester fungerar HÄR och om antikroppstester HÄR

För vilka länder gäller era intyg?

Vi utfärdar intyg för alla länder, läs gärna mer HÄR om vad som gäller för just din destination.

Vilka Antigen tester använder ni för att utförda era reseintyg?

Vi använder Abbotts PANBIO™ snabbtest. Svar inom 15 minuter.

Vilken prestanda har ert Antigen test?

Sensitivitet 91,4 % (94,1 % för prover med Ct-värden ≤ 33)/specificitet 99,8 %

Jag misstänker att jag har smittats av SARS-CoV-2, vilken test skall jag ta?

Vi rekommenderar alltid att du tar både snabbtest Antigen och snabbtest Antikropp för då får vår sjukvårdspersonal mer information för att kunna vägleda dig vidare. Vid efterföljande testning i anslutning till ett negativt svar räcker det med Antigen test. Vid tveksamma fall kan vi också erbjuda PCR test.

Kan era tester visa felaktiga svar?

JA! Alla svar kan med ytterst låg sannolikhet vara felaktiga både vad det gäller positivt och negativt svar.

Får jag kompensation om det visar sig att jag fått ett felaktigt svar?

Om det kan bevisas att det blivit något fel på laboratoriet, fabrikationsfel på snabbtest eller om vår personal gjort något handhavandefel återbetalar vi testkostnaden. Andra kostnader, som till exempel kostnader för inställd resa ersätter vi inte.

Ring oss

020 24 7 112

Adress

Företagsvägen 29, Arlöv