Covid-19 Provtagning

MACC Scandinavia

Utbildad vårdpersonal

Covid-19 antigen & antikroppstest

Provtagning för företag

Covid-19 provtagning

MACC Scandinavia erbjuder testning som innebär att vi på mindre än 20 minuter ger en mycket stark indikation på om testpersonen är infekterad med COVID-19. Vi hjälper dig med både pågående utbrott och förebyggande åtgärder.

Vi kan nu erbjuda storskaliga COVID-19-antigen- och antikroppstest med validerade snabba tester till företag i era egna lokaler. I händelse av ett utbrott av COVID-19 ger våra tester snabbt en indikation på hur många som har smittats.

Vår vårdpersonal mäter alltid temperaturen på dig som testas och testresultaten dokumenteras med ett intyg på engelska om så önskas. När någon testar positivt på antigen-snabbtestet gör vi automatiskt en rapport i enlighet med den svenska smittskyddslagen till berörda myndigheter.

Våra tester används främst av organisationer där distansarbete inte är möjligt, detta gäller företag med verksamhet inom produktion och detaljhandel. Vi hjälper dig som ska genomföra möten, utbildningar eller liknande sammankomster där människor behöver kunna känna sig trygga tillsammans.

Ska du resa utomlands? Vi erbjuder också reseintyg signerade av läkare. Processen är lika smidig som våra andra tester och både resultat och certifikat anländer inom högst två dagar. Dessa PCR-tester kommer från Life Genomics AB och vi utfärdar intyg för resor till alla länder.

Våra snabbtester kommer från Abbott och våra PCR-tester kommer från Life Genomics AB, ett laboratorium godkänt av Folkhälsomyndigheten. Vårt antigentest är detsamma som Region Skåne använder, som var en av de första regionerna i landet att använda denna typ av test.

Trycket att få hjälp med testningen är stort och vi arbetar enligt metoden ”först till kvarn”, så vänta inte med att beställa provtagning.

Kontakta oss

N

020 – 24 7 112

Kontakta oss

Personuppgiftspolicy

13 + 5 =

Fyll i svaret för att visa att du inte är en robot

Ring oss

020 24 7 112

Adress

Företagsvägen 29, Arlöv

Email

info@maccab.se

Vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vårt urval.

Kan jag testa med dig om jag har symtom?

Ja, även du som har symtom på pågående infektion är välkommen till oss! Meddela oss när du bokar om du har några symtom.

Hur lång tid tar det att få svar på ett snabbtest?

Våra snabbtester ger dig svar inom 15-20 minuter!

Hur säkra är resultaten från testet?

Positiva resultat från antigentester är mycket exakta. Diagnostisk känslighet är högre än 98% (ct-värde: ≤ 33) och diagnosspecificiteten är> 99%. Även om du testar negativt är det mycket viktigt att du fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

Hur länge innan min resa behöver jag testa mig själv för att få svar innan jag åker?

Med våra PCR-tester för resecertifikat får du svar och certifikat inom 48 timmar efter att provet har tagits. Med våra snabba tester för resecertifikat får du svar inom 15-20 minuter.

Vilket reseintyg behöver jag?

Beroende på vilket land du reser till kan du behöva ett resecertifikat baserat på ett RT-PCR-test, Antigen-snabbtest och / eller ett ”Fit for Travel” -certifikat. Du måste kontrollera det land du reser till vilket certifikat krävs. Lokala myndigheter ändrar sina regler över natten och det är omöjligt för oss att hålla reda på nuvarande regler för enskilda länder.

Var kan jag hitta information om vilka certifikat som gäller i olika länder?

Är dina certifikat godkända för inträde i alla länder?

Ja, vi håller oss alltid uppdaterade om kraven för de tester vi använder för att utfärda certifikaten.

Vem analyserar dina PCR-tester?

De som analyserar proverna är TATAA Biocenter i Göteborg. Ett ackrediterat laboratorium enligt ISO / IEC 17025 som samarbetar med Folkhälsomyndigheten, EU och region

Vilket PCR-test utför ditt laboratorium?

TATAA Biocenter utför RT-qPCR-test med TATAA GrandPerformance SARS-CoV-2 Detection Kit (CE-IVD) med LightCycler® 480 System (Roche).

Är mitt reseintyg undertecknat av en läkare?

Ja, våra resecertifikat baserade på PCR-test granskas och undertecknas av en licensierad läkare. Våra resecertifikat baserade på antigentester granskas och undertecknas av en licensierad sjuksköterska.

Vilken utbildning har den personal som utför testerna?

Våra tester utförs av licensierade sjuksköterskor och hjälpsjuksköterskor och det finns alltid en sjuksköterska tillgänglig för råd i händelse av ett positivt testresultat. Vi är registrerade vårdgivare och har en medicinskt ansvarig läkare som är specialiserad på akutvård.

Var kan jag se mer om hur provtagningen görs?

Du kan se mer om hur antigentester fungerar Här och på antikroppstester Här

För vilka länder gäller ditt certifikat?

Vi utfärdar certifikat för alla länder, läs gärna mer Här om vad som gäller just din destination.

Vilka Antigen-test använder du för att utföra dina resecertifikat?

Vi använder Abbotts PANBIO™ snabbtest. Provsvar inom 15 minuter.

Hur fungerar ditt antigentest?

Känslighet 91,4% (94,1% för prover med Ct-värden ≤ 33) / specificitet 99,8%

Jag misstänker att jag har smittats med SARS-CoV-2, vilket test ska jag ta?

Vi rekommenderar alltid att du tar både snabbtestantigen och snabbtestantikroppen för då får vårdpersonal mer information för att kunna vägleda dig vidare. För efterföljande tester i samband med ett negativt svar räcker ett Antigen-test. Vid tveksamhet kan vi också erbjuda PCR-tester.

Kan dina test visa felaktiga svar?

JA! Alla svar kan med extremt låg sannolikhet vara felaktiga både vad gäller positiva och negativa svar.

Får jag ersättning om det visar sig att jag fick fel svar?

Om det kan bevisas att det har varit ett fel i laboratoriet, ett tillverkningsfel i snabbtestet eller om vår personal har gjort ett hanteringsfel, kommer vi att ersätta testkostnaden. Vi ersätter inte andra kostnader, till exempel kostnader för inställda resor.